User admin trong gmail cho doanh nghiệp creativevietnam có những tính năng sử dụng đặc biệt nào?


Tôi nghe nói gmail doanh nghiệp Creativevietnam cung cấp một gói có dung lượng không giới hạn .Đó là gói nào mà đặc biệt vậy ?

Đó chính là gói G Suite Unlimited của gmail doanh nghiệp creativevietnam với mức giá 118.830.000, số gmail ten mien rieng creativevietnam lượng người dùng giới hạn lên tới 2000 người với dung lượng đặc biệt là không hề giới hạn.


https://www.google.com/maps/place/B%C3%A1n+Gmail+T%C3%AAn+Mi%E1%BB%81n+CreativeVietnam/@21.0149444,105.8254782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x482625846d008ed6!8m2!3d21.0149444!4d105.8276669?hl=vi
#emaildoanhnghiepgooglecreativevietnam #creativevientam #tenmien@creativevietnam @gmailtenmiencreativevietnam @gmaildoanhnghiepcreativevientam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *